Energieparken

Escozon adviseert initiatiefnemers bij de ontwikkeling en realisatie van een sociaal maatschappelijk gedragen zonnepark.
Wij ondersteunen de volgende zaken:

-Toestemming lokale Overheid en doorlopen procedures,
-Investeringsbegroting, -exploitatie en -financiering,
-Inbedding en lokale deelname inwoners,
-Organisatie rechtspersoon, coƶperatie
-Techische aspecten Zonnepaneleninstallatie en innovaties,
-Lokale verkoop opgewekte elektriciteit.

In Heeten heeft Escozon in opdracht van Energie Coƶperatie Endona Energiepark Heeten ontwikkeld en gerealiseerd.

Het Endona Energiepark Heeten kenmerkt zich door:

-100% collectief lokaal eigendom.
-Opbrengsten in Endona Maatschappelijk Fonds (EMF).
-Inwoners kunnen participeren middels zonnecertificaten met aantrekkelijke rente.
-Meervoudig grondgebruik beweiden met schapen.
-Landschappelijke inpassing, verlaagd aangelegd met dijkverhoging en haag.