Energieparken

Escozon adviseert initiatiefnemers bij de ontwikkeling van een energiepark. Er komt erg veel kijken bij het realiseren van een energiepark. Wij ondersteunen de volgende zaken:

-Lokaal draagvlak gaat niet vanzelf,
-Toestemming lokale Overheid en doorlopen procedures,
-Investeringsbegroting, -exploitatie en -financiering,
-Inbedding en lokale deelname inwoners,
-Organisatie rechtspersoon, coƶperatie
-Techische aspecten Zonnepaneleninstallatie en innovaties,
-Verkoop opgewekte elektriciteit.

In Heeten wordt door Escozon het Energiepark Heeten ontwikkeld. De Raad en het College willen medewerking geven aan de realisatie.