• Sedumdak kan ook

  • Groene energie op Basisschool

  • Mono-panelen voor in het zicht

  • Poly-panelen op plat dak

  • Hoog rendement op het zuiden

  • Poly-panelen, niet zichtbaar

  • Groot dakoppervlak

SDE+ subsidie

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen (>3x80A) die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is rendabel. De SDE+ vergoedt namelijk het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 15 jaar voor zonne-energie. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is afhankelijk van de hoeveelheid duurzame energie die u produceert. Voor u dus een gouden kans om uw bedrijf de verduurzamen.

Vraag nu meer informatie.

Zie ook het artikel in Salland Zakelijk (september 2014)