Innoveren

GridFlex Heeten:

Een TKI Urban Energy project over het ontwikkelen van een lokale energiemarkt. Het achter één trafostation in de wijk Veldegge realiseren van optimalisatie van energietransport. De innovatieve zeezoutbatterij van Dr. Ten wordt in 22 huishoudens ingezet als buffer.
Enexis, Enpuls, Buurkracht, Universiteit Twente, ICT groep, Endona en Escozon zijn hierbij betrokken. Zie www.gridflex.nl

FLEXCoop:

Escozon is samen met ODE Decentraal in dit Europese onderzoeksproject vanuit Nederland partij. Het ontwikkelen van een aggregator voor energiecoöperaties middels demand responce wil gaan bijdragen aan het versterken van lokale energie initiatieven. Zie www.flexcoop.eu.

Tennet pilot aFRR:

Samen met Energie Samen, de koepel van landelijke energie-initiatieven, is Escozon betrokken om coöperatieve duurzame opwekinstallaties en in de toekomst burgers een mogelijke bijdrage te kunnen laten leveren om het landelijke elektriciteitsnet te balanceren. Het gaat om het snel kunnen leveren of afnemen van elektriciteit als het Net uit balans raakt.