Energieparken


Escozon adviseert initiatiefnemers bij de ontwikkeling en realisatie van een sociaal maatschappelijk gedragen zonnepark.
Wij ondersteunen de volgende zaken:

 • Toestemming lokale Overheid en doorlopen procedures,
 • Investeringsbegroting, -exploitatie en -financiering,
 • Inbedding en lokale deelname inwoners,
 • Organisatie rechtspersoon, coöperatie
 • Techische aspecten Zonnepaneleninstallatie en innovaties,
 • Lokale verkoop opgewekte elektriciteit.

In Heeten heeft Escozon in opdracht van Energie Coöperatie Endona Energiepark Heeten ontwikkeld en gerealiseerd.

Het Endona Energiepark Heeten kenmerkt zich door:

 • 100% collectief lokaal eigendom.
 • Opbrengsten in Endona Maatschappelijk Fonds (EMF).
 • Inwoners kunnen participeren middels zonnecertificaten met aantrekkelijke rente.
 • Meervoudig grondgebruik beweiden met schapen.
 • Landschappelijke inpassing, verlaagd aangelegd met dijkverhoging en haag.