Innoveren

Experimentenregeling DDE:

Escozon begeleidt aanvragen voor een ontheffing van de Elektriciteitswetgeving. Hiermee kan men zelf als energieleverancier en programmaverantwoordelijke partij optreden. Het biedt de mogelijkheid om tariefafspraken te maken over de netbeheerderskosten voor kleinverbruikers.

GridFlex Heeten:

Een TKI Urban Energy project voor het ontwikkelen van een lokale energiemarkt met opslag. Het achter één trafostation in de wijk Veldegge realiseren van optimalisatie van energietransport en beperken van pieken. De innovatieve zeezoutbatterij van Dr. Ten wordt in 22 huishoudens ingezet als buffer.
Enexis, Enpuls, Buurkracht, Universiteit Twente, ICT groep, Endona en Escozon zijn hierbij betrokken. Zie www.gridflex.nl

FLEXCoop:

Escozon is samen met ODE Decentraal/Energie Samen in dit Europese onderzoeksproject vanuit Nederland partij. Het onderzoeken van welke flexibiliteit er in woningen benut kan worden. Daarmee het ontwikkelen van een aggregator voor energiecoöperaties middels demand responce kan gaan bijdragen aan het versterken van lokale energie initiatieven. Zie www.flexcoop.eu.

Tennet pilot aFRR:

Samen met Energie Samen, de koepel van landelijke energie-initiatieven, onderzoekt Escozon of het mogelijk is om coöperatieve duurzame opwekinstallaties, en in de toekomst burgers, een bijdrage kunnen leveren om het landelijke elektriciteitsnet te balanceren. Het gaat om het snel kunnen leveren of afnemen van elektriciteit als het Net uit balans raakt.

Grootschalige batterijopslag:

Escozon heeft opdracht mogen geven tot uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar de businesscase van een grote batterij, ca. 1MWh tbv zonneparken. Hoe kan flexibiliteit bijdragen aan congestiemanagement?