Media

Escozon maakt gebruik van het inzetten van media om aandacht te vragen en uitleg te geven over de energietransitie vraagstukken.

Windturbines van onderop

Veranderingen veroorzaken weerstand. Dat is heel natuurlijk en zit in ons DNA. Luxe en welvaart accepteren we sneller dan een stap terug moeten doen. De gevolgen van de industriƫle revolutie dienen zich nu aan en gaan pijn doen. Overstappen van fossiel naar hernieuwbare energie is er daar een van. Het veranderen van het landschap door windmolens hoeft geen probleem te zijn en is zelfs een win-win voor de omgeving, mits op de juiste wijze!

Lees het hele artikel

Zonneparken hoe doe je dat?

De specialiteit van Ontwikkelaars is het van idee tot realisatie organiseren en begeleiden van een zonnepark. De SDE+ landelijke exploitatie subsidieregeling verleid projectontwikkelaars om na realisatie het zonnepark in eigendom te houden of aan investeerders van buitenaf door te verkopen. Het is een uitdaging om ieders kwaliteiten optimaal in te zetten.

Een zonnepark komt het best tot haar recht als de directe omgeving opdrachtgever is. Zij kan dan een ontwikkelaar na keuze inzetten om het proces tot realisatie te begeleiden. Na oplevering wordt de sleutel dan overdragen aan de lokale opdrachtgever. Deze maakt vervolgens gebruik van de SDE+ voor aflossing investering en exploitatie. Winsten blijven daarmee 100% lokaal!

Lees het hele artikel