• Zonnepanelen hebben de toekomst

  • Escozon - helder, flexibel en energiek

  • Voor niets gaat de zon op

Escozon

Escozon wil een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Door het ontwikkelen van concepten. Voorbeelden zijn Energiepark Heeten, PV voor scholen en bewustwording (stichting Mijnplein), ontzorgen door begeleiding en advisering van inkoop en installatie.

Het Energiepark Heeten bestaat uit drie componenten, welke samen het succes maken.

1/ Bewustwording en besparing bij burgers en ondernemers. 12% CO2 besparing is haalbaar.

2/ Duurzame opwek met zonnepanelen op daken en grondgebonden.

3/ Innovatieve toepassingen; smart grid, opslag, meervoudig grondgebruik en energiekoerier.

Voor de Non Profit Organisaties is een installatie van zonnepanelen (PV) de oplossing voor het produceren van duurzame groene elektriciteit.

Escozon ziet het als een uitdaging om laagdrempelig hoge kwaliteit zonnepaneleninstallaties te realiseren. Voor organisaties welke anders niet over zonneenergie kunnen beschikken en kleinschalige energieparken. Het is onze visie dat energiemonitoring bijdraagt tot meer duurzaamheidbewustzijn en het energieverbruik aanmerkelijk kan laten dalen. Tenslotte zien wij het als onze morele opdracht om een bijdrage te leveren om leerlingen van scholen duurzame keuzes te leren maken en medewerkers van organisaties te helpen in hun zoektocht om bij te dragen aan een duurzamere wereld.