Escozon

Escozon is een ondernemerscoöperatie met als doel het initiëren en coördineren van duurzame en innovatieve projecten voor de opwekking van energie en opslag van energie welke bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Sinds 2012 draagt Escozon bij aan de opgave voor de energietransitie door bijvoorbeeld de coördinatie uit te voeren om te komen tot de realisatie van bijvoorbeeld zonnevelden, daken e.d. en het ondersteunen van lokale energiecoöperaties.
Onze missie is het ondersteunen van lokale/regionale initiatieven, bedrijven en energiecoöperaties vanaf het eerste idee tot het in gebruik nemen van de installatie.

Ons doel is een energieneutrale regio, omgeving, wijk, dorp e.a.

Escozon vind het belangrijk dat duurzame opwekinstallaties voor 100% lokaal eigendom zijn en daarmee de lasten maar ook lusten 100% lokaal ter beschikking komen en blijven. In overleg met het initiatief worden die lusten bepaald denk hierbij aan participatie, duurzaamheid- of buurtfonds, een duurzaamheidsvergoeding aan de deelnemers, nieuwe projecten mogelijk maken, innovaties e.d. maar ook sociale en maatschappelijke bindingen en energievoorziening.

Een belangrijk uitgangspunt van Escozon is dat iedere kern, wijk of dorp recht heeft op een eigen energievoorziening en daarbij gaat het wat Escozon betreft niet alleen om zonnepanelen. Welke vorm van opwekking dat wordt is aan het lokale initiatief en wat daar het beste past.

De advieswerkzaamheden van Escozon zijn in hoofdlijnen:

  1. Het coördineren en het ondersteunen van coöperaties bij de proces om te komen tot de realisatie van duurzame opwekinstallaties.
  2. Ondersteuning geven aan lokale initiatieven en energiecoöperaties om te komen tot een duurzame organisatie.
  3. Flexibiliteit en het stabiliseren van het netwerk van de kabelbedrijven.
  4. Innovaties.

De advieswerkzaamheden van Escozon in Overijssel worden, in principe, afgedekt door een LEI Voucher (voor kleine of grote projecten), LEI-Financiering, (LEI staat voor Lokale Energie Initiatieven), SDE++ regeling (Stimulering Duurzame Energie) en/of de SCE regeling (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking of met andere woorden de nieuwe postcoderoosregeling). Voor werkzaamheden buiten Overijssel kunnen we geen gebruik maken van de LEI Voucher of LEI-Financiering maar zijn er mogelijk andere regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt.

De werkzaamheden van Escozon worden per project bepaald en de kosten daarvan zijn afhankelijk vanwege de omvang van het project en de mogelijk te volgen procedure(s). Al deze kosten worden meegenomen in de investering van het project. Het werk kan Escozon ook op maat aanbieden tegen een vaste prijs en/of op urenbasis.

Wat betekent Escozon?

  • E – Energie.
  • S – Service.
  • CO – Coöperatief.
  • ZON – Zon is de bron voor onze energievoorziening.