Escozon

Escozon is een ondernemerscoöperatie met als doel het initiëren en coördineren van duurzame en innovatieve projecten voor opwekking van energie en energie-opslag.
Sinds 2012 draagt Escozon bij aan de energietransitie door de coördinatie van de ontwikkeling en realisatie van zonnevelden.
Onze missie is het ondersteunen van lokale en regionale initiatieven en energiecoöperaties vanaf het eerste idee tot het in gebruik nemen van de installatie. Ons doel is een energieneutrale omgeving, wijk, dorp e.a.

Escozon vind het belangrijk dat duurzame opwekinstallaties voor 100% lokaal eigendom zijn en daarmee de lasten maar ook lusten 100% lokaal ter beschikking komen en blijven. In overleg met het initiatief worden die lusten bepaald denk hierbij aan participatie, een duurzaamheid- of buurtfonds, een duurzaamheidskorting op de energielasten, nieuwe projecten ontwikkelen, innovaties e.d.

Een belangrijk uitgangspunt van Escozon is dat iedere kern of dorp recht heeft op een eigen energievoorziening en daarbij gaat het wat Escozon betreft niet alleen om zonnepanelen. Welke vorm van opwekking dat wordt is aan het lokale initiatief en wat daar het beste past.

De advieswerkzaamheden van Escozon zijn in hoofdlijnen:

  1. Het ontwikkelen van duurzame opwekinstallaties.
  2. Ondersteuning van lokale initiatieven bij de begeleiding en coördinatie van projecten.
  3. Flexibiliteit en het stabiliseren van het netwerk van de kabelbedrijven.
  4. Innovaties.

De advieswerkzaamheden van Escozon in Overijssel worden, in principe, afgedekt door een LEI-Subsidie, het LEI-Fonds, (Lokale Energie Initiatieven) en daarnaast de SDE++ (Stimulering Duurzame Energie) en/of SCE subsidie (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking de opvolger van de postcoderoosregeling). De werkzaamheden worden per project bepaald en de kosten daarvan zijn afhankelijk vanwege de omvang van het project en de mogelijk te volgen procedure(s). Al deze kosten worden meegenomen in de investering. Het werk kan Escozon op maat aanbieden tegen een vaste prijs en/of op urenbasis.

Voor werkzaamheden buiten Overijssel kunnen we geen gebruik maken van de LEI maar zijn er mogelijk andere regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt.

Wat betekent Escozon?

  • E Energie.
  • S Service.
  • CO Coöperatief.
  • ZON Zon is de bron voor onze energievoorziening.