Projecten

Hieronder een greep uit onze projecten zoals:

  • Zonneweide Torenallee
  • Zonnepark Noordmanshoek
  • Zonneweide Overkamp
  • Het Energiepark Heeten
  • Zonneweide Boerhof
  • Zonnekracht MijnPlein
  • Zonnedak Holterweg
  • Watervijzel Singraven


Zonneweide Torenallee

Een zonneweide aan de Wijheseweg te Raalte ter hoogte van de Hogeweg in Raalte.
Het vermogen is ca. 2,9 MWp en geeft een opwekking van ca. 2,45 MW is goed voor ca. 700 huishoudens.
De opdrachtgever is het Energiepark Torenallee BV waarvan de Energiecoöperatie Endona UA uit Heeten 100% eigenaar van is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Website-Escozon-14-april-2021-3.jpg

Zonnepark Noordmanshoek

Een park nabij de Jan Meesterweg te Wijhe.
Het vermogen is ca. 9 MWp en geeft een opwekking van ca. 7,7 MW is goed voor ca. 2.200 huishoudens.
De opdrachtgever is Zonnepark Noordmanshoek BV waar Goed veur Mekare 100% eigenaar van is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ZonneparkNoordmanshoek-1024x669.jpg

Zonneweide Overkamp

Een zonneweide nabij de Diepenveenseweg 2 in Boskamp (gemeente Olst-Wijhe).

Het vermogen is ca. 2,6 MWp en geeft een opwekking van ca. 2,2 MW is goed voor ca. 650 huishoudens.
De opdrachtgever is IJssellandschap BV waar de Stichting IJssellandschap 100% eigenaar van is.
Escozon is er trots op dat alle drie de zonnevelden het lokaal eigenaarschap voor 100% is ingevuld en dus “lasten en ook de lusten” lokaal.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ZonneweideOverkamp.jpg

Energiepark Heeten

Bij dit project hebben we veel meegemaakt zoals de onbekendheid met deze vorm van energieopwekking, de regelgeving, SDE+ vraagt een vergunning en de vergunningsverstrekker vraagt een SDE+ (het kip of het ei verhaal). Het ontbreken van het gemeentelijk en provinciaal beleid, weerstand van de omgeving, naar de rechter, een andere locatie vanwege een hoge kans op archeologische vondsten e.d. maar we hebben ook een kanteling weten te bewerkstelligen en dat heeft geresulteerd in de toekenning van het Goudhaentje 2017 van de gemeente Raalte aan de Endona UA, zie ook https://www.raalte.nl/en-het-goudhaentje-2017-is 

Een bijzonder aspect van dit park is dat het vanuit een burgerinitiatief ontwikkeld. Dat maakt het Energiepark Heeten onderscheidend omdat de lusten ten goede van de omgeving komen en niet alleen de lasten. Zie ook https://endona.nl/endona-maatschappelijk-fonds-wijst-gelden-toe-aan-initiatieven-in-heeten/ 

In Heeten liggen nu tussen de 8.000 en 9.000 zonnepanelen op daken en incidenteel op de grond en daarbij komen nog de Zonneweide Boerhof en het Energiepark Heeten en wordt het totaal ca. 18.000 zonnepanelen. In Nederland liggen ca. 17 miljoen zonnepanelen of met andere woorden 1 zonnepaneel per inwoner en in Heeten is dat ca. 5 panelen per inwoner en dat is uniek. De RES opgave in Heeten voor naar 2030 is ca. 8.230.000 kWh. Via de Energiecoöperatie Endona UA wordt per jaar ca. 2.400.000 kWh opgewekt als we daarbij de aanwezige zonnepanelen naar onze inschatting van 8.500 x 275 Wp x 90% is dat ca. 2.000.000 kWh en daarmee in totaal ca. 4.500.000 kWh en meer dan 50% van de RES opgave. De eerste zonnepanelen hadden een vermogen van 230 Wp vandaar een inschatting van het gemiddelde vermogen van 275 Wp per paneel.

Energiepark Heeten (het eerste zonneveld in Salland met 7.752 zonnepanelen)

Escozon heeft dit project geïnitieerd en met Energiecoöperatie Endona UA is het ontwikkeld en op 21 september 2018 is het officieel in gebruik genomen. Het park heeft een vermogen van ca. 2,2 MWp (2.200.000 Wp) en heeft nu (december 2020) ca. 5 miljoen kWh opgewekt. De coördinatie vanaf het initiatief t/m de ingebruikname heeft Escozon verzorgt en we voeren nu ook het parkbeheer uit.

Het Energiepark Heeten is voorzien van een tijdelijke opslagcapaciteit van 1 MW zie hiervoor de onderstaande foto waarop de vier containers met accu’s op te zien zijn. We onderzoeken nu of het mogelijk is het energiepark Heeten uit te breiden met 400.000 Wp met behulp van de postcoderoosregeling. Deze uitbreiding is één extra paneel landscape gelegd tegen de onderzijde op een deel van de bestaande tafels met zonnepanelen.

Er lopen schapen binnen de hekken die het terrein begrazen en incidenteel maaien met een bosmaaier of met een op afstand bedienbare maairobot. Rondom ligt een verhoging ca. 15 m. breed en een haag van bosplantsoen en beuken om de panelen uit het zicht te brengen voor met name vanuit de nieuwbouwwoonwijk de Veldegge. Er zijn plannen voor een voedselbos aan de noordoostzijde van het park aan de zijde van de Rondweg Heeten.

Zonneweide Boerhof

In de oude zuivelfabriek in Heeten is het bedrijf Boerhof Projectinrichting gevestigd. Boerhof had een SDE+ en Endona mocht deze overnemen onder de begeleiding en coördinatie van Escozon. Daarvoor is een zonneweide van 300 panelen achter het bedrijfspand gerealiseerd op de grond met een vermogen van 100.000 Wp. Het is eigenlijk een zonnesysteem voor op een platdak maar met een buisconstructie in en aan de grond bevestigd. Met een robotmaaier wordt het terrein binnen de hekken onderhouden. Met de eigenaar is een afspraak gemaakt en de elektriciteit wordt achter de meter ingevoerd en grotendeels door Boerhof Projectinrichting intern gebruikt (ca. 55%). Dit is een voorbeeld van een mooie lokale samenwerking en een win-win situatie.

Zonneweide Boerhof

Zonnekracht MijnPlein

Via dit project zijn de daken van alle complexen van de Stichting MijnPlein in de gemeente Raalte voorzien van zonnepanelen. Het aangelegde vermogen is ca. 300.000 Wp. Dit project heeft Escozon gecoördineerd vanaf het initiatief t/m de ingebruikname.

Tevens zijn alle complexen voorzien van beeldschermen waarop de opwekking is te zien en hebben we via Enexis een tweetal lespakketten mogen verstrekken aan de scholen.

De start van het project
Zonnepanelen op de Zonnehof te Raalte

Zonnedak Holterweg 43 Heeten

Door een samenwerking tussen de dakeigenaar (Bessembinder ), Endona en Escozon is een SDE beschikking aangevraagd en verkregen. Het doel was Endona en de dakeigenaar ieder 50% van het zonnesysteem maar de dakeigenaar wilde het graag zelf benutten voor vergroening c.q. verduurzaming van het bedrijf (keurmerk).

Het aangelegde systeemvermogen is ca. 225.000 Wp. Ook dit is een mooi voorbeeld van een lokale samenwerking en een win-win situatie.

Watervijzel op het Landgoed Singraven

Vanaf 2017 zijn we betrokken bij de energieopgave van het Landgoed Singraven (eigendom van de Stichting Edwina van Heek) en hebben we een plan ontwikkeld samen met de Energiecoöperatie Landgoed Singraven BV.

Escozon heeft de SDE en andere subsidies aangevraagd en verkregen en kan de bouw van de watervijzel begin 2021 starten met een beoogde oplevering in april 2021.

De watervijzel komt naast de bestaande stuw te liggen en vanaf het terras van het restaurant van de watermolen op het landgoed is er een mooi uitzicht over deze bijzondere vorm van energieopwekking die in Nederland nauwelijks voorkomt.

Het ultieme doel is een energieneutraal landgoed Singraven en met deze opwekking van ca. 280.000 kWh per jaar maken we daar een bijzonder grote aanvang mee.

Onderstaand een tweetal impressies van het plan.