Projecten

Hieronder een greep uit onze projecten zoals:

 • Zonnedak Linderte
 • Zonneweide Torenallee
 • Zonnepark Noordmanshoek
 • Zonneweide Overkamp
 • Uitbreidingen met de SCE regeling bij het Energiepark Heeten, Zonnepark Noordmanshoek, Zonneweide Overkamp en de Zonneweide Torenallee
 • Energiepark Heeten
 • Zonneweide Boerhof
 • Zonnedak Stoppelkaters (in voorbereiding)
 • Zonnekracht MijnPlein
 • Watervijzel Singraven
 • Energielandgoed Raalte (in voorbereiding)
 • Zonneweide Herenbrink (in voorbereiding)
 • Zonneweide de Grote Hagen (in voorbereiding)
 • Zonnedaken Wechterholt en Gravenweg (in voorbereiding)

Escozon is er trots op dat bij alle gerealiseerde zonnevelden en zonnedaken het lokaal eigenaarschap voor 100% is ingevuld en dus “lasten en ook de lusten” lokaal.

Zonnedak Linderte


Zonnedak Linderte ligt aan de Ten Haveweg 24 te Mariënheem en is een voorbeeld van het zo optimaal mogelijk benutten van een dak met twee zonnesystemen. Het linker deel op het dak is het zonnesysteem van de dakeigenaar en hij daarmee kan salderen. Het rechter deel is het zonnesysteem van de Energiecoöperatie Endona UA met een eigen aansluiting op de kabel van Enexis. Het zonnesysteem van Endona is gerealiseerd met behulp van de SCE-regeling of met andere woorden de nieuwe postcoderoosregeling.


Zonneweide Torenallee

Een zonneweide aan de Wijheseweg te Raalte ter hoogte van de afslag naar de Hogeweg in Raalte. Het vermogen is ca. 2,9 MWp en deze geeft een opwekking van ca. 2,45 MW en goed voor ca. 700 huishoudens. De opdrachtgever is het Endona Torenallee BV waarvan de Coöperatie Endona UA uit Heeten 100% eigenaar van is.

De Zonneweide Torenallee wordt in het vierde kwartaal van 2023 uitgebreid met een extra vermogen van ca. 170.000 Wp. De Zonneweide Torenallee wordt een combinatie van een SDE deel (ca. 2.600.000 Wp voor Endona Torenallee BV) en een SCE deel van ca. (500.000 Wp voor de Energiecoöperatie Endona UA).

Zonnepark Noordmanshoek

Een zonnepark nabij de Jan Meesterweg te Wijhe. Het vermogen is ca. 9 MWp en deze geeft een opwekking van ca. 7,7 MW is goed voor ca. 2.200 huishoudens. De opdrachtgever is Zonnepark Noordmanshoek BV waar Goed veur Mekare 100% eigenaar van is.

Het Zonnepark Noordmanshoek wordt in het vierde kwartaal van 2023 uitgebreid met een extra vermogen van ca. 500.000 Wp. Het Zonnepark Noordmanshoek is een combinatie van een SDE deel (ca. 9.000.000 Wp voor het Zonnepark Noordmanshoek BV) en een SCE deel van ca. (500.000 Wp voor de Energiecoöperatie Goed veur Mekare).

Zonneweide Overkamp

Een zonneweide nabij de Diepenveenseweg 2 in Boskamp (gemeente Olst-Wijhe). Het vermogen is ca. 2,65 MWp en geeft een opwekking van ca. 2,2 MW is goed voor ca. 650 huishoudens. De opdrachtgever is IJssellandschap BV waar de Stichting IJssellandschap 100% eigenaar van is.

De Zonneweide Overkamp wordt in het vierde kwartaal van 2023 uitgebreid met een extra vermogen van ca. 360.000 Wp. De Zonneweide Overkamp is een combinatie van een SDE deel (ca. 2.650.000 Wp voor IJssellandschap BV) en een SCE deel van ca. (ca. 360.000 Wp voor de Energiecoöperatie Goed veur Mekare).

Energiepark Heeten

Bij dit project hebben we veel meegemaakt zoals de onbekendheid van toen in 2011 en 2012 met deze vorm van energieopwekking, de regelgeving, de SDE+ vraagt een vergunning en de vergunningsverstrekker vraagt om een SDE+ toekenning (of met andere woorden het kip of het ei verhaal). Daarnaast het ontbreken van het gemeentelijk en provinciaal beleid, weerstand van de omgeving, naar de rechter, een andere locatie vanwege een hoge kans op archeologische vondsten e.d. Maar we hebben ook een kanteling weten te bewerkstelligen en dat heeft geresulteerd in de toekenning van het Goudhaentje 2017 van de gemeente Raalte aan de Energiecoöperatie Endona UA, zie ook https://www.raalte.nl/en-het-goudhaentje-2017-is

Een bijzonder aspect van dit park is dat het vanuit een burgerinitiatief ontwikkeld. Dat maakt het Energiepark Heeten onderscheidend omdat de lusten ten goede van de omgeving komen en niet alleen de lasten. Zie ook https://endona.nl/endona-maatschappelijk-fonds-wijst-gelden-toe-aan-initiatieven-in-heeten/ 

In Heeten liggen nu naar onze inschatting nabij de 13.000 zonnepanelen op daken en incidenteel op de grond en daarbij komen nog de Zonneweide Boerhof en het Energiepark Heeten en wordt het totaal ca. 22.000 panelen. In Nederland lagen bij de ingebruikname van het Energiepark Heeten ca. 17 miljoen zonnepanelen of met andere woorden 1 zonnepaneel per inwoner en 5 jaar later is dat ca. 50 miljoen zonnepanelen geworden of afgerond 3 panelen per inwoner. In Heeten is dat ca. 6 panelen per inwoner en dat is uniek.

De RES opgave in Heeten voor naar 2030 is ca. 8.230.000 kWh. Via de Energiecoöperatie Endona UA wordt per jaar nu ca. 2.400.000 kWh opgewekt en volgend jaar vanwege de uitbreiding ca. 2.700.000 kWh als we daarbij de opwekking optellen van de andere zonnepanelen is dat ca. 3.200.000 kWh en daarmee ca. 7.600.000 kWh in totaal en aanzienlijk meer dan 50% van de RES opgave.

Energiepark Heeten (het eerste zonneveld in Salland met 7.752 zonnepanelen het tweede zonneveld in de Provincie Overijssel) met een vermogen van 2,2 MWp en eind 2023 is het vermogen 3,0 MWp geworden.

Escozon heeft dit project geïnitieerd en met Energiecoöperatie Endona UA is het gerealiseerd en op 21 september 2018 is het officieel in gebruik genomen. Het energiepark heeft een vermogen van ca. 2,2 MWp (2.200.000 Wp) en heeft nu (begin november 2023) bijna 10 miljoen kWh opgewekt. De coördinatie vanaf het initiatief t/m de ingebruikname heeft Escozon verzorgt en we voeren nu ook het parkbeheer uit.

Het Energiepark Heeten is voorzien geweest van een tijdelijke opslag van 1 MW zie hiervoor de onderstaande foto waarop de vier containers met accu’s op te zien zijn.

Er lopen schapen binnen de hekken die het terrein begrazen en incidenteel maaien met een bosmaaier of met een op afstand bedienbare maairobot. Rondom ligt een verhoging ca. 15 m. breed en een haag van bosplantsoen en beuken om de zonnepanelen uit het zicht te brengen voor met name vanuit de nieuwbouwwoonwijk de Veldegge. Er zijn plannen voor een voedselbos aan de noordoostzijde van het park aan de zijde van de Rondweg Heeten maar deze zijn nog niet tot realisatie gekomen en is het een bloemenstrook geworden.

Zonneweide Boerhof

In de oude zuivelfabriek in Heeten is het bedrijf Boerhof Projectinrichting gevestigd. Boerhof had een SDE+ en Endona mocht deze overnemen onder de begeleiding en coördinatie van Escozon. Daarvoor is een zonneweide van 300 panelen achter het bedrijfspand gerealiseerd op de grond met een vermogen van 100.000 Wp. Het is eigenlijk een zonnesysteem voor op een platdak maar met een buisconstructie in en aan de grond bevestigd. Met een robotmaaier wordt het terrein binnen de hekken onderhouden. Met de eigenaar is een afspraak gemaakt en de elektriciteit wordt achter de meter ingevoerd en grotendeels door Boerhof Projectinrichting intern gebruikt (ca. 55%). Dit is een voorbeeld van een mooie lokale samenwerking en een win-win situatie.

Zonnekracht MijnPlein

Via dit project zijn de daken van alle complexen van de Stichting MijnPlein in de gemeente Raalte voorzien van zonnepanelen. Het aangelegde vermogen is ca. 300.000 Wp. Dit project heeft Escozon gecoördineerd vanaf het initiatief t/m de ingebruikname. Tevens zijn alle complexen voorzien van beeldschermen waarop de opwekking is te zien en hebben we via Enexis een tweetal lespakketten mogen verstrekken aan de scholen.

De start van het project
Zonnepanelen op de Zonnehof te Raalte

Zonnedak Holterweg 43 Heeten

Door een samenwerking tussen de dakeigenaar (Bessembinder ), Endona en Escozon is een SDE beschikking aangevraagd en verkregen. Het doel was Endona en de dakeigenaar ieder 50% van het zonnesysteem maar de dakeigenaar wilde het graag zelf benutten voor vergroening c.q. verduurzaming van het bedrijf (keurmerk). Het aangelegde systeemvermogen is ca. 225.000 Wp. Ook dit is een mooi voorbeeld van een lokale samenwerking en een win-win situatie.

Watervijzel op het Landgoed Singraven

Vanaf 2017 zijn we betrokken bij de energieopgave van het Landgoed Singraven (eigendom van de Stichting Edwina van Heek) en hebben we een plan ontwikkeld samen met de Energiecoöperatie Landgoed Singraven BV. Escozon heeft de SDE en andere subsidies aangevraagd en verkregen en heeft de directievoering bij de bouw gedaan. De vijzel is gerealiseerd naast de bestaande stuw en vanaf het terras van het restaurant van de watermolen op het landgoed is er een mooi uitzicht over deze bijzondere vorm van energieopwekking die in Nederland nauwelijks voorkomt. Het ultieme doel is een energieneutraal landgoed Singraven en met deze opwekking van ca. 280.000 kWh per jaar maken we daar een bijzonder grote aanvang mee. We zijn nu gestart met een onderzoek naar een tweede watervijzel en mogelijk ook zonnepanelen op daken. Onderstaand een tweetal impressies van het plan.

Zonnevelden Laag Zuthem en Liederholthuis (in voorbereiding)

Op dit moment hebben we twee zonnevelden in de voorbereiding voor de Energiecoöperatie Salland West. De subsidies zijn aangevraagd en de omgevingsvergunningen zijn recentelijk verstrekt. Beide zonnevelden hebben een vermogen van 3 MWp (3.000.000 Wp) en vergelijkbaar met het elektragebruik van ca. 800 woningen. Met deze opwekking wordt het elektragebruik van Laag Zuthem volledig lokaal opgewekt (zelfs meer) en voor Lierderholthuis voor een zeer groot deel en daarmee uniek.

Impressie Zonneweide de Grote Hagen (Laag Zuthem)

Zonneweide Herenbrink (Lierderholthuis)