Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een subsidieregeling voor coöperaties en VvE’s die investeren in duurzame energieopwekking voor de omgeving (het postcodegebied).

Voor wie is de SCE regeling?

Als particulier komt u niet rechtstreeks in aanmerking voor deze regeling. Maar bent of u wordt lid van een VvE (Vereniging van Eigenaren) of van een energiecoöperatie dan kunt u via deze regeling deelnemen en investeren in een installatie. Samen met de andere leden van de coöperatie (of in een afdeling vallend onder de coöperatie) wordt u mede-eigenaar van de installatie. Ondernemers met een aansluiting van kleinverbruik (maximaal 3x80A) kunnen ook lid worden van de coöperatie en meedoen met deze regeling mits ook gevestigd in het betreffende postcodegebied. De manier waarop de investeringen en opbrengsten worden geregeld verschillen per coöperatie, maar als lid heeft u inspraak.

Energiecoöperaties

Gaat u als energiecoöperatie investeren in duurzame energie dan komt u in aanmerking voor de SCE regeling. De SCE regeling geldt voor alle vormen van energieopwekking mits deze duurzaam is en de productielocatie binnen een vooraf bepaald postcodegebied ligt. De SCE regeling geldt voor meerdere vormen van energieopwekking. Denk hierbij aan panelen op de grond en/of op daken van bijvoorbeeld bedrijven, stallen/schuren, verenigingsgebouwen, scholen e.d. Maar ook energie uit wind, water komen in aanmerking. Gedurende 15 jaar met één jaar uitloop ontvangt de coöperatie een gegarandeerd bedrag per geproduceerd kWh. Het subsidiedeel wordt bepaald door de marktprijs van de geproduceerde energie in dat jaar.

Ondernemers en daken

Ondernemers met een grootverbruik aansluiting (3x163A en meer) komen niet in aanmerking voor deze regeling, dan dient u gebruik te maken van de SDE++ regeling. Toch kan ook voor u als ondernemer de SCE regeling van belang zijn. Heeft u bijvoorbeeld een dak waarop (nog) een groot aantal zonnepanelen te plaatsen is en/of heeft u grond (restgrond of grond met weinig natuurwaarde), dan kunt u gebruik maken van een aanbod van een coöperatie. Het dakgebruik (dakhuur) door de coöperatie kan bijvoorbeeld in één keer afgekocht worden waarmee de investering voor uw eigen zonne-installatie lager uitvalt en als u ook nog van de ISDE subsidie of fiscale mogelijkheden gebruik kunt maken wordt uw investering nog lager, maar raadpleeg uw accountant of boekhouder daarover wat uw mogelijkheden zijn. Daarnaast zijn er nog andere opties waarover de coöperatie en/of Escozon u verder over kan informeren.

Postcoderoos

De energie-installatie dient in een vooraf vastgesteld postcodegebied te liggen. Om dit gebied vast te leggen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘postcoderoos’. Het totale postcodegebied beslaat een in overleg te bepalen kern plus alle aangrenzende postcodegebieden. In overleg zal bepaald worden wat het postcodegebied zal worden.

Escozon

Escozon heeft ervaring in het advies en begeleiden van organisaties zoals coöperaties bij het voorbereiden en coördineren van zonne-installaties en directievoering bij de uitvoering.

We ontzorgen u met een aanpak op maat. Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek.

Escozon streeft naar een zo optimaal mogelijke benutting voor daken. Bijvoorbeeld door de combinatie van twee zonne-installaties; één van de dakeigenaar (links) en een van de coöperatie (rechts).