Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een subsidieregeling voor coöperaties en VvE’s die investeren in duurzame energieopwekking voor de omgeving.

Voor wie is de SCE regeling?

Als particulier komt u niet rechtstreeks in aanmerking voor deze subsidieregeling. Maar bent (of wordt) u lid van een VvE (Vereniging van Eigenaren) of van een energiecoöperatie dan kunt u via deze regeling investeren in een zonne-installatie. Samen met de andere leden van de coöperatie wordt u mede-eigenaar van de installatie. De manier waarop investeringen en opbrengsten worden geregeld verschillen per coöperatie, maar als lid heeft u inspraak. Ondernemers met een aansluiting van kleinverbruik (maximaal 3x80A) kunnen ook lid worden van de coöperatie en meedoen met deze regeling. De SCE kan vanaf maart a.s. weer aangevraagd worden.

Energiecoöperaties

Gaat u als coöperatie investeren in duurzame energie dan komt u in aanmerking voor de SCE regeling. De regeling geldt voor alle vormen van energieopwekking mits deze duurzaam is en de productielocatie binnen een vooraf bepaald postcodegebied ligt. De SCE regeling geldt voor meerdere vormen van energieopwekking mits deze duurzaam is. Denk hierbij aan zonnepanelen op de grond en/of op daken van bijvoorbeeld bedrijven, stallen, scholen, verenigingsgebouwen enz. Maar ook energie uit wind, water komen in aanmerking. Gedurende 15 jaar met één jaar uitloop ontvangt de coöperatie een gegarandeerd bedrag per geproduceerd kWh. Het subsidiedeel wordt bepaald door de marktprijs van de geproduceerde energie in dat jaar.

Ondernemers en daken

Ondernemers met grootverbruik aansluiting (3x163A en meer) komen niet in aanmerking voor de regeling. Toch kan ook voor u als ondernemer deze regeling van belang zijn. Heeft u bijvoorbeeld een dak waarop (nog) een groot aantal zonnepanelen te plaatsen is en/of heeft u grond, dan kunt u gebruik maken van een aanbod van een coöperatie om een investering aan te gaan voor de aanschaf van uw eigen zonne-installatie. Het dakgebruik (dakhuur) door de coöperatie kan bijvoorbeeld in één keer afgekocht worden waarmee de investering voor uw eigen zonne-installatie lager uitvalt en als u ook nog van de ISDE subsidie of fiscale mogelijkheden gebruik kunt maken wordt uw investering nog lager. Daarnaast zijn er nog andere opties waarover de coöperatie en/of Escozon u verder over kan informeren.

Postcoderoos

De energie-installatie dient in een vooraf vastgesteld postcodegebied te liggen. Om dit gebied vast te leggen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘postcoderoos’. Het totale gebied beslaat het kern-postcodegebied plus alle aangrenzende postcodegebieden.

Escozon

Escozon heeft ervaring in het advies en begeleiden van organisaties zoals coöperaties bij het voorbereiden en coördineren van zonne-installaties en directievoering bij de uitvoering. We ontzorgen u met een aanpak op maat. Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek.

Escozon streeft naar een zo optimaal mogelijke benutting voor daken. Bijvoorbeeld door de combinatie van twee zonne-installaties; één van de dakeigenaar (links) en een van de coöperatie (rechts).