Innovaties en andere projecten

Innovaties zoals:

 1. GridFlex, zie ook stabiliseren netwerk en zie ook https://gridflex.nl/
 2. Flexcoop, zie ook stabiliseren netwerk en zie ook http://www.flexcoop.eu/
 3. WattFlex, zie https://www.flex.energiesamen.nu/pagina/129/wattflex-naar-een-cooperatieve-aggregator
 4. Curtailen, het afschakelen of zelfs uitschakelen van opweklocaties bij piekmomenten.
 5. Opslag, een batterij van 1 MW bij het Energiepark Heeten.
 6. Water, watervijzel op Landgoed Singraven.

https://energiesamen.nu/nieuws/173/eerste-burgerinitiatief-gaat-via-equigy-netbeheerder-tennet-helpen-het-hoofd-te-bieden-aan-de-uitdagingen-van-de-energietransitie

Andere projecten zijn zoals:

 1. SDE++ projecten.
 2. SCE projecten.
 3. Combinaties van SCE en SDE++ projecten.
 4. Warmteopwekking, opslag en een warmtenet nabij het bestaande Energiepark Heeten. Of met andere woorden een Energyhub Heeten.
 5. Kleine zonnevelden (zonneweiden) op of bij een erf “Energie Erven Salland” op restgronden en/of op gronden met weinig of geen natuurwaarden.
 6. Een afgeleide van kleinschalige zonnevelden met een aantal toevoegingen zoals opslag, warmte van het land, buurtpaal e.d. en daarmee een Buurthub of Buurtveld voor de omgeving.

Escozon gaat zich ook richten op wind en we hebben daarvoor de naam “Escowind” vastgelegd.