We zoeken productielocaties voor duurzame opwekking (elektra)

We zoeken daken en gronden voor de opwekking van elektra en we zoeken de samenwerking met lokale initiatieven die ook onze ambitie, missie en doelen delen. Samen willen we een zo groot mogelijk bijdrage geven aan de lokale energietransitie en die ook nog bedraagt aan de economie en sociale duurzaamheid. We zien de laatste jaren ontwikkelingen naar grote en zeer zonnevelden, maar deze gaan gepaard met weerstand en impact voor de omgeving en direct omwonenden. Hier liggen ons inziens kansen voor kleine zonnevelden (zonneweiden) maar dan moet iedereen ook willen meewerken en niet het eigen financiële belang voorop stellen.

Een aantal aspecten daarbij zijn:

  1. Minder impact op de omgeving.
  2. Eenvoudig inpasbaar in het Sallandse landschap omdat het kleinschalig is en daardoor veel minder zichtbaar voor de omgeving en omwonenden.
  3. Een betere benutting van de infrastructuur van Enexis. Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Nu is bijna alles aangelegd op de vraag naar energie en deze capaciteit ook benutten, maar dan de andere kant op.
  4. De vergoedingen van de gronden over veel meer eigenaren verspreiden (socialer) dan over maar een paar eigenaren.
  5. De besparing in uitstoot van CO₂ beter verdelen over de afnemers en bedrijven in de regio en daarmee van groot belang voor de (agrarische) sector zelf.

Dus heeft u een erf voor energieopwekking en/of heeft u restgronden of minder voor landbouw geschikte grond neem dan contact met ons op dan zoeken wij de samenwerking met een lokale energiecoöperatie om daarmee ons hoofddoel 100% lokaal eigenaarschap in te kunnen vullen.

Kleinschalige zonnevelden passen binnen het coalitieakkoord van de Provincie Overijssel.