Ondersteuning (lokale) initiatieven en opdrachtgevers

Het merendeel van onze ondersteuning gaat over zonnesystemen (met zonnepanelen), maar ook andere vormen van energieopwekking hebben onze aandacht. In 2021 is de watervijzel op het landgoed Singraven in gebruik genomen. Voor warmteopwekking, opslag en een warmtenet hebben we een plan in concept ontwikkeld met de naam “Energiehub Heeten” voor nabij het bestaande Energiepark Heeten. Met windenergie hebben we nog geen ervaring.

Escozon is zelf initiatiefnemer en voorstander voor kleinschalige zonnevelden (tot ca. 1 hectare) in aanvulling of in plaats van grootschalige velden waar naar verwachting de komende jaren geen aansluiting voor is. Daarom heeft Escozon het initiatief genomen voor het plan “Energie Erven Salland” waarmee één van de doelen is om het netwerk van Enexis zo optimaal mogelijk te benutten en vraag en aanbod bij elkaar te brengen en hoge investeringskosten aan de kabel en voor de aansluiting hiermee te voorkomen c.q. te beperken. In Salland zijn erven zoals restgronden en gronden met weinig of geen natuurwaarden die mogelijkheden bieden. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor wind, biomassa, warmteopwekking (met zonnecollectoren) en mogelijk zelfs met water.

Onderstaand een overzicht van de lokale initiatieven, coöperaties en opdrachtgevers waarbij Escozon betrokken is:

 1. Coöperatie Endona UA uit Heeten.
 2. Goed veur Mekare uit Olst-Wijhe.
 3. Energiek Broekland.
 4. Coöperatie Energie Salland West.
 5. Duurzaam Giethmen.
 6. Steenergie.
 7. Noaber&CO (voorheen ReggeStroom) uit Nijverdal.
 8. Duurzaam Lettele.
 9. Coöperatie Landgoed Singraven.
 10. Stichting IJssellandschap.
 11. Duurzaam Daslever te Wijhe.
 12. De Groene Minth in Den Haag.

Voor bijvoorbeeld de Coöperatie Endona UA is Escozon de vaste adviseur en verrichten we veel (advies)werkzaamheden op het gebied van de uitvoering en realisatie. Dan kan Endona blijven besturen met haar vrijwilligers.

Daarnaast geeft Escozon de ondersteuning gegeven bij:

 1. Energiecontracten (PPA).
 2. Klantenwerving.
 3. Professionalisering.
 4. Verantwoording van de subsidies zoals LEI, SDE++, SCE e.d.

Voor GvM hebben we een ander logo, zie het onderstaande. Duurzaam Wesepe is gestopt.