Advieswerkzaamheden

Onze advieswerkzaamheden zijn maatwerk. In overleg bepalen wat nodig is wanneer, hoe, hoeveel en afhankelijk van welke behoefte er is.
Escozon kan projecten coördineren van A t/m Z maar ook delen daarvan. Ook parkbeheer behoort tot onze mogelijkheden. Het is aan de opdrachtgever en/of het initiatief welke ondersteuning nodig is.
Voor de ondersteuning van postcoderoosprojecten heeft Escozon een ondernemer coöperatie opgericht met de naam Postcoderoos Partners UA.

Een aantal voorbeelden van onze werkzaamheden:

 1. LEI Subsidie aanvraag (LEI is Lokale Energie Initiatieven).
 2. LEI Fonds voor de financiering van het voortraject bij het EFO (Energie Fonds Overijssel).
 3. Het opzetten van een energiecoöperatie.
 4. SCE projecten (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking de opvolger van de Postcoderoosregeling) met name bij opwekking met zon.
 5. Projecten voor duurzame opwekking vanaf het initiatief t/m ingebruikname. Hierbij te denken aan verschillende fases zoals:
  1. Initiatief.
  2. Technische- en financiële haalbaarheid middels een QuickScan e.d.
  3. Omgevingsvergunning (indien nodig).
  4. SDE++ en/of SCE aanvraag.
  5. Bouwvoorbereiding.
  6. Aanbesteding en gunning.
  7. Realisatie (bouw).
  8. Parkbeheer, monitoring e.d.
 6. Het regelen van de benodigde overeenkomsten zoals:
  1. Statuten, voor het opzetten van een coöperatie.
  2. PPA, een contract met een energieleverancier die ook de energie afneemt.
  3. YPC, opbrengstberekeningen van het zonneveld.
  4. Recht van Opstal en/of erfpachtovereenkomst met recht van opstal.
  5. Uitvoering (TKSO – Turn Key Service Overeenkomst).
 7. Financiering zoals bij het Energie Fonds Overijssel (EFO) e.a.
 8. Overige:
  1. Grondonderzoek.
  2. Sonderingen.
  3. Inspectie en keuring van de installaties, Scope 12 e.d.
  4. Overleg met overige betrokken partijen zoals het kabelbedrijf, de betreffende gemeente, RvO, Provincie, Waterschap, Gasbedrijf, CertQ, e.d.
  5. Verzekeringen.
  6. Alle overige werkzaamheden behorende bij de vergunningsprocedure, contracten, uitvoering e.d.