Advieswerkzaamheden

Onze (advies)werkzaamheden zijn maatwerk. In overleg bepalen wat nodig is wanneer, hoe, hoeveel en afhankelijk van welke behoefte er is. Escozon kan projecten coördineren van A t/m Z, maar ook delen daarvan. Ook parkbeheer behoort tot onze mogelijkheden. Het is aan de opdrachtgever en/of het initiatief welke ondersteuning nodig is.

Een aantal voorbeelden van onze werkzaamheden:

 1. LEI Subsidie aanvraag (LEI is Lokale Energie Initiatieven).
 2. LEI Financiering voor de financiering van het voortraject bij het EFO (Energie Fonds Overijssel).
 3. Het opzetten van een energiecoöperatie.
 4. SCE projecten (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking de opvolger van de Postcoderoosregeling) met name bij opwekking met zon.
 5. Projecten voor duurzame opwekking vanaf het initiatief t/m ingebruikname. Hierbij te denken aan verschillende fases zoals:
  1. Initiatief.
  2. Technische- en financiële haalbaarheid middels een QuickScan e.d.
  3. Omgevingsvergunning (indien nodig).
  4. SDE++ en/of SCE aanvraag.
  5. Bouwvoorbereiding.
  6. Aanbesteding en gunning.
  7. Realisatie (bouw).
  8. Parkbeheer, monitoring e.d.
 6. Het regelen van de benodigde overeenkomsten, documenten, inschakelen e.d. zoals:
  1. Statuten, voor het opzetten van een coöperatie.
  2. PPA, een contract met een energieleverancier die ook de energie afneemt.
  3. Recht van Opstal en/of erfpachtovereenkomst met recht van opstal.
  4. Uitvoering (TKSO – Turn Key Service Overeenkomst).
 7. De financiering van projecten zoals bij het Energiefonds Overijssel (EFO) e.a.
 8. Het regelen en coördineren van de overige en specialistische werkzaamheden:
  1. Grondonderzoek.
  2. Sonderingen.
  3. Inspectie en keuring van de installaties, Scope 12 e.d.
  4. Overleg met overige betrokken partijen zoals het kabelbedrijf, de betreffende gemeente, RvO, Provincie, Waterschap, Gasbedrijf, CertQ, e.d.
  5. Verzekeringen.
  6. YPC, opbrengstberekeningen van bijvoorbeeld een zonneveld.
  7. Alle overige werkzaamheden behorende bij de vergunningsprocedure, contracten, uitvoering e.d.