Energiegebruik

Het is van belang dat u als initiatief het energiegebruik van uw dorp, wijk en/of kern in beeld brengt en ook wat nu opgewekt wordt, waar staat u? Dat beeld kan u verkrijgen via de Klimaatmonitor. Helaas loopt de Klimaatmonitor ca. 2 jaar achter de feiten aan. De energieopgave is groot, dat lezen we overal maar is het daadwerkelijk ook zo? Het is goed u daarin te verdiepen naar deze opgave en welke mogelijkheden er zijn. Omdat Escozon in Heeten gevestigd is hebben we dit voor Heeten en Raalte in beeld gebracht.

Het gasverbruik van 2021 is:

Bedrijven1.109.000 m3
Woningen2.400.000 m3
Totaal* 3.509.000 m3

* omgezet naar elektra is dat afgerond ca. 31.250.000 kWh.

1 m3 gas is bijna 10 kWh.

Het elektraverbruik van 2021 is:

Bedrijven12.819.000 kWh
Woningen4.800.000 kWh
Totaal17.619.000 kWh

Het transport/vervoer is in totaal ca. 24.500.000 kWh.

De totale energieopgave van Heeten is ca. 72.400.000 kWh. Daarbij hebben we nog geen rekening gehouden met het mogelijk hogere energiegebruik van 15% naar 2050 zoals in een rapport van het PBL (Planbureau van de Leefomgeving) staat omschreven.

De warmteopgave (gas) waarbij alles is omgezet in kWh is bijna 2x zo groot als elektra. De warmteopgave is dus veel groter en dat zien we ook in andere dorpen in Salland.

Bij de opgave in de RES (Regionale Energie Strategie) kijken we alleen naar elektra 49% (naar 2030) x 17.700.000 = ca. 8.700.000 kWh maar deze is verhoogd naar 55% en daarmee ca. 9.750.000 kWh.

Zie https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=867ec8af-7984-4164-a487-c8ae73924a1e voor de onderstaande afbeelding linksonder. Het totale elektraverbruik van de gemeente Raalte is 125.936.000 kWh (bedrijven) 46.300.000 kWh (woningen) en 15% hoger energiegebruik naar 2015 wordt het elektraverbruik ca. 200.000.000 kWh/jaar.